Facebook Twitter Google plus Line
ปิดสยามบินเมืองคอน! น้ำท่วมรันเวย์ แจ้งปิดสนามบินเมืองคอน 7-8 ธ.ค.
Post by : AEK LIGOR   Date : 07 ธ.ค. 60 08:12   Views : 3,643
Facebook Twitter Google plus Line
ปิดสยามบินเมืองคอน! น้ำท่วมรันเวย์ แจ้งปิดสนามบินเมืองคอน 7-8 ธ.ค.
ปิดสยามบินเมืองคอน!น้ำท่วมรันเวย์แจ้งปิดสนามบินเมืองคอน7-8ธ.ค.


วันที่7ธันวาคมนายสุขสวัสดิ์สุขวรรณโณผอ.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่7-8ธันวาคม2560เนื่องจากพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณลานกลับลำหัวทางวิ่งที่19ในส่วนของระบบไฟฟ้าบางจุดสนามบิน และเครื่องช่วยทางเดินอากาศไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารทุกท่าน



ท่าอากาศยานจึงขอปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช0-7545-0545หรือ09-0278-0665หรือโทรสอบถามมาที่ตนหมายเลข08-1483-9736ตลอดเวลา




ที่มา//ไทยรัฐ