Facebook Twitter Google plus Line
พายุถล่มสงขลา! กวาดเรียบต้นยางล้มระเนระนาด
Post by : AEK LIGOR   Date : 07 ธ.ค. 60 13:12   Views : 5,765
Facebook Twitter Google plus Line
พายุถล่มสงขลา! กวาดเรียบต้นยางล้มระเนระนาด
พายุถล่มสงขลา!กวาดเรียบต้นยางล้มระเนระนาด


วันที่7..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.นาทวี.สงขลาได้เกิดลมพายุพัดสวนยางพาราของโรงเรียนบ้านเก่าหมู่5.คลองกวาง.นาทวี.สงขลาซึ่งอยู่ด้านหลังโรงเรียนจนล้มถอนรากถอนโคนไปประมาณ1ไร่หรือกว่า80ต้นจากเนื้อที่สวนยางทั้งหมด3ไร่ซึ่งเป็นสวนยางของโรงเรียนบ้านเก่าที่นำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่สำคัญสวนยางแห่งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เคยเสด็จมาเยี่ยมชมและรับสั่งให้โรงเรียนใช้เป็นต้นแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้การกรีดยางพาราอีกด้วยและโรงเรียนบ้านเก่าแห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเช่นเดียวกัน


ขณะที่ เหตุการณ์ต้นยางล้มได้สร้างความหดหู่ใจให้กับทั้งครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านเก่าเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสวนยางที่มีคุณค่าทางจิตใจและอยู่คู่มากับโรงเรียนตั้งแต่สร้างเสร็จเมื่อปี2557จนถึงปัจจุบันทั้งยังทำให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศประจำปี2559อีกด้วย


นอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่.นาทวีถึง4รอบช่วงที่ผ่านมาได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะถนนซึ่งถูกน้ำป่าตัดขาด3เส้นทางในพื้นที่บ้านลุ่ม.8.สะท้อนนอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังช่วยกันเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ที่ไหลมากับน้ำขวางลำคลองออกเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งจากฝนตกหนักอีกระลอกในช่วง8-9..นี้
ที่มา//ไทยรัฐ