Facebook Twitter Google plus Line
โรคพิษสุนัขบ้า ระบาด 22 จังหวัด เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ
Post by : JINNY LATTE   Date : 13 มี.ค. 61 12:03   Views : 9,706
Facebook Twitter Google plus Line
โรคพิษสุนัขบ้า ระบาด 22 จังหวัด เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ
โรคพิษสุนัขบ้าระบาด22จังหวัดเสียชีวิตแล้ว3ศพ
ล่าสุดวันนี้กรมปศุสัตว์ออกมาประกาศพื้นที่สีแดงซึ่งกำลังระบาดเพิ่มเป็น22จังหวัดแล้วได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัด เชียงราย ตากและน่านภาคกลางและตะวันออก9จังหวัดกทม.นนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสงคราม ฉะเชิงเทราชลบุรี ระยอง สระแก้วและประจวบคีรีขันธ์

ภาคอีสาน8จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดยโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญและ อุบลราชธานี ส่วนภาคใต้2จังหวัดตรังและสงขลาโดยล่าสุดในปี2561พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว3รายที่จังหวัดตรังสงขลา และสุรินทร์

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานยังว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานควบคุมป้องกันบำบัดโรคสัตว์กรมปศุสัตว์ได้สรุปสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี2561ช่วงวันที่1ม.ค.-8มี.ค.พบการเกิดโรคในพื้นที่37จังหวัดจำนวน346ตัวอย่างจากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด2,358ตัวอย่างคือร้อยละ14.67จังหวัดที่พบโรคมากที่สุดคือร้อยเอ็ดสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามสงขลากาฬสินธุ์เชียงรายอำนาจเจริญชลบุรีศรีสะเกษเชียงราย

ชนิดสัตว์ที่พบมี3ชนิดเรียงลำดับจากที่พบมากไปหาน้อยคือสุนัขร้อยละ91.33โคร้อยละ5.69และแมวร้อยละ2.02ส่วนตัวอย่างที่พบเชื้อผลบวกสุนัขและแมวพบที่มีเจ้าของร้อยละ30.64ไม่มีเจ้าของร้อยละ30.64และไม่ทราบประวัติร้อยละ7.23และพบว่าสุนัขแมวไม่ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ45.38

สำหรับข้อมูลการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ปี2561พบสัตว์มีเจ้าของฉีดวัคซีนร้อยละ50.20และสัตว์ไม่มีเจ้าของฉีดวัคซีนร้อยละ13.50ไม่ทราบประวัติร้อยละ36.25ส่วนข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวพบสุนัขมีเจ้าของเพศผู้จำนวน2,095,915ตัวเพศเมียจำนวน1,360,160ตัวแมวมีเจ้าของเพศผู้จำนวน507,866ตัวเพศเมียจำนวน555,658ตัวไม่มีเจ้าของไม่ระบุเพศจำนวน34,954ตัวซึ่งในปี2561องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้งบในการสำรวจสุนัขแมวจำนวน60,000,000บาท